Despre noi


Cine suntem


Asociaţia pentru Dezvoltare şi Incluziune Socială (ADIS) este o organizaţie neguvernamentală a cărei misiune este promovarea dialogului social, respectarea valorilor şi intereselor civice în procesul de elaborare şi implementare a politicilor publice pentru incluziunea socială a grupurilor dezavantajate, în general, a minorităţii rome, în special.

ADIS îşi propune să elaboreze şi să implementeze proiecte şi programe în domeniul sănătăţii, educaţiei şi drepturilor omului, care să contribuie la îmbunătăţirea incluziunii sociale, precum şi la creşterea nivelului de trai al comunităţilor de romi din România.

Asociaţia pentru Dezvoltare şi Incluziune Socială a fost infiinţată în luna aprilie a anului 2009, la iniţiativa a 3 tineri activişti care şi-au propus să dezvolte măsuri concrete pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale membrilor comunităţiilor de romi din România.


Asociaţia pentru Dezvoltare
şi Incluziune Socială

 • Programe în domeniul sănătăţii, educaţiei şi drepturilor omului100%
 • Creşterea nivelului de trai al comunităţilor de romi 82%
 • Imbunătăţirea incluziunii sociale65%

Analizând problemele cu care se confruntă comunităţile de romi, asociaţia noastră îşi propune următoarele:

Obiective pe termen scurt:

 • - Să derulăm proiecte concrete în domeniul educaţiei, sănătăţii şi drepturile omului care să contribuie efectiv la îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale comunităţilor de romi;
 • - Să dezvoltăm parteneriate durabile cu autorităţile publice locale şi centrale  precum şi cu societatea civilă romă şi neromă pentru îmbunătăţirea situatiei comunităţilor de romi;
 

Obiective pe termen lung:

 • - Să îmbunătăţim condiţiile de trai ale comunităţilor de romi din România;
 • - Să conştientizăm şi să sprijinim autorităţile publice locale în vederea adoptării unor măsuri concrete în vederea îmbunătăţirii situaţiei romilor;
 • - Să împuternicim şi să implicăm comunităţile de romi în procesul de luare a deciziilor la nivel local;

Asociaţia pentru Dezvoltare şi Incluziune Socială îşi va atinge aceste obiective prin:

 • - Prevenirea şi combaterea discriminării la nivel local, regional şi naţional a grupurilor vulnerabile;
 • - Realizarea de parteneriate cu reprezentanţi ai autoritaţilor publice locale şi centrale, ai mass-media cât şi cu cei ai societaţii civile în vederea elaborării şi monitorizării politicilor publice pentru romi.
 • - Derularea de programe de promovare şi susţinere a participării tinerilor şi studenţilor la educaţia formală şi non-formală;
 • - Analizarea şi dezvoltarea politicilor de sănătate care să contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate a comunităţilor de romi;
Call Now Button